അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മാനന്തവാടി ഗവ.പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍, സിവില്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്കും ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേറ്റര്‍, ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, ട്രേഡ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ ലാബ് തസ്തികയിലേക്കും ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സിവില്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ലക്ചറര്‍ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചകള്‍ യഥാക്രമം ജൂണ്‍ 5,6,7 തിയതികളില്‍ രാവിലെ 09.30 ന് നടക്കും. സിവില്‍ ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേറ്റര്‍, ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, ട്രേഡ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ ലാബ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച ജൂണ്‍ അഞ്ചിനും കംമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേറ്റര്‍, ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, ട്രേഡ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ ലാബ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച ജൂണ്‍ ആറിനും മെക്കാനിക്കല്‍ ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേറ്റര്‍, ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, ട്രേഡ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ ലാബ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച ജൂണ്‍ ഏഴിനും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് നടക്കും. താല്പ്പര്യമുള്ളവര്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസ്സല്‍ രേഖകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ദ്വാരകയിലുള്ള കോളേജ് ഓഫീസില്‍ എത്തണം. ഫോണ്‍; 04935 293024, 6282293965

Latest News

കമന്റിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ വയനാട് ലൈവ് ന്യൂസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *